Search
Sonneveld-sustainability.png

BAKE TOMORROW BETTER

Bij Sonneveld willen we bijdragen aan het oplossen van de mondiale uitdagingen op het gebied van gezondheid en milieu. Met onze passie voor bakkerij en ons geloof in een gezond en verantwoord leven zetten wij ons in voor een duurzame toekomst en om morgen beter te bakken!

We doen dit door gezondere voedingsproducten te ontwikkelen, voedselverspilling te verminderen, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, producten te lanceren die bijdragen aan circulaire kringlopen en het verantwoord gebruik van materialen en producten in de hele waardeketen te bevorderen.

We zetten ons in om samen te bouwen aan een betere toekomst door morgen beter te bakken. Bij alles wat we doen, streven we ernaar onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij richten ons op vijf duurzaamheidspijlers, in navolging van de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities van ons moederbedrijf Orkla.

Vijf duurzaamheids pilaren:

In deze pijler streven we ernaar om het aanbod van producten die de gezondheid en het welzijn ondersteunen aanzienlijk te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld door het zout- en suikergehalte in onze producten te verlagen. Ook inspireren wij klanten en consumenten tot een gezondere levensstijl door gezondere producten te promoten.

Om dit te bereiken breiden we ons productportfolio uit en bezitten we de nummer één positie op de Nederlandse markt met glutenvrij en veganistisch brood. Daarom hebben we het glutenvrije en veganistische productportfolio al uitgebreid met 10 sku’s (stockkeeping unit). Samen met onze OFI-zus Credin en onze klanten slagen we erin om nieuwe producten te co-creëren voor het productportfolio in de categorieën gebak en ijs.

Prestaties:
In samenwerking met de bakkerijketen was een stijging van de volkorenbroodconsumptie in Nederland boven de 50% (tegenover 25% in 2015) in de hele bakkerijsector gewenst. Door het aanbieden van heerlijk smakende volkorenproducten en het ondersteunen van de Volkorenbroodactie hebben wij substantieel bijgedragen aan de stijging van de volkorenbroodconsumptie in Nederland. De consumptie van volkorenbroodproducten bedraagt nu (in 2023) meer dan 50% van de wekelijkse broodconsumptie, terwijl de overige 50% bestaat uit volkoren/witmeelbrood en meergranenbrood.

Door het ondersteunen van en actieve deelname aan grote consortiumprojecten bij Wageningen University & Research dragen we bij aan het verbeteren van de gezondheidsimpact van producten op basis van tarwe. 

Sonneveld en EBIC (European Bakery Innovation Centre) nemen actief deel aan het project Bakkerszout 2.0 om de natriumconsumptie via brood in Nederland in 2024 met 30-60% te verminderen.

Doelen:
Verder zijn onze doelstellingen:

 • Verdere uitbreiding van het glutenvrije en veganistische productportfolio
 • Breid het assortiment volkorenproducten uit met meer gezonde en lekkere vezelrijke producten
 • Bijdragen aan de reductie van de hoeveelheid zout in broodproducten met 30-60% met de gehele bakkerijketen in Nederland
 • Samen met consortia en Wageningen University & Research streven we ernaar betere inzichten te verschaffen in de gezondheidsvoordelen van producten op tarwebasis

Bij Sonneveld erkennen we dat verantwoorde en veilige producten een belangrijk onderdeel zijn op weg naar een duurzamere toekomst. Daarom is het borgen van kwaliteit en voedselveiligheid onze hoogste prioriteit.

Onze fabrieken en magazijnen worden regelmatig gecontroleerd op zowel internationaal erkende normen (BRCSG, RiskPlaza, SKAL, RSPO, Halal en Kosher), als op onze eigen interne norm: de Orkla Food Safety Standard (OFSS). De OFSS-standaard is gebaseerd op de British Consortium Global Standard for Food Safety en is verder ontwikkeld door Orkla, ons moederbedrijf, om risico’s af te dekken die belangrijk zijn voor onze voedselproductieactiviteiten.

Grondige risicobeoordelingen zijn essentieel voordat een product op de markt wordt gebracht. Deze uitgebreide analyse anticipeert op gezondheidsrisico’s die verband houden met verpakking, ingrediënten en gebruik. Voor Sonneveld is het naleven van deze standaarden door leveranciers van het grootste belang om de veiligheid van onze grondstoffen te garanderen. Onze protocollen voor het produceren van veilige grondstoffen zijn een voorbeeld van onze toewijding, het cultiveren van vertrouwen en het verbeteren van de veiligheid in de gehele toeleveringsketen. De inspanningen van Sonneveld om de voedselveiligheid en productveiligheid te waarborgen dragen bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2, 12 en 17 van de VN.

Prestaties:
In november 2022 heeft onze fabriek in Duiven groen gescoord op de Orkla Food Safety norm. Deze fabriek is sinds 2019 onderdeel van Sonneveld, maar vanwege de COVID-19 periode was het niet mogelijk om de OFSS audit eerder uit te voeren. Alle fabrieken van Sonneveld hebben inmiddels de groene score op de Orkla Food Safety Standards.

Doelen:
Deze pijler willen wij verder verbeteren. Onze doelstellingen zijn:

 • Om te komen tot 100% goedgekeurde leveranciers volgens de OFSS-standaard
 • Onze productiefaciliteiten op een groen niveau houden
 • Blijvend ervoor zorgen dat alle producten veilig zijn

Doordat wij een voedingsmiddelenbedrijf zijn, is Sonneveld een grote afnemer van agrarische grondstoffen. We hebben wereldwijd veel directe leveranciers en veel subleveranciers. Wij eisen van onze directe leveranciers dat zij onze Gedragscode voor Leveranciers (Supplier Code of Conduct) aanvaarden, waarin onze verwachtingen op het gebied van duurzaamheid zijn uiteengezet.

Dit betekent dat de leverancier zich ertoe verbindt zijn productie uit te voeren in overeenstemming met internationaal erkende normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. We volgen onze leveranciers op via een voortdurende dialoog, leveranciersevaluaties en audits door derden. Onze grondstoffen moeten geproduceerd worden met het oog op de belangen van mens, milieu en dierenwelzijn. Onze focus ligt op het bevorderen van mensenrechten, hoge milieunormen en verantwoord ondernemen, maar ook op het garanderen van een duurzame productie van grondstoffen op de lange termijn. Transparantie daarbij van groot belang. We communiceren open over de manier waarop onze producten worden vervaardigd en over hun impact.

Ons bedrijf maakt steeds vaker gebruik van certificerings- en etiketteringssystemen die voor klanten zichtbaar maken hoe duurzaam onze bijdrage aan de toeleveringsketen is. Verpakkingen hebben een belangrijke functie als het gaat om het beschermen van producten, het verlengen van de houdbaarheid en het faciliteren van gebruiksgemak door klanten. Verpakkingen moeten echter ook duurzaam zijn en de milieu-uitdagingen die te wijten zijn aan plastic voor eenmalig gebruik inspireren ons om nieuwe verpakkingsoplossingen te vinden.

Leveranciersinformatie kan bedrijfsgevoelig zijn. Daarom werken wij niet met open leverancierslijsten. Via ons moederbedrijf Orkla rapporteren we echter over risicokwesties en ons werk met belangrijke toeleveringsketens in hun jaarverslag en duurzaamheidsrapport.

Prestaties:
Voor de grondstof koolzaadolie, hebben wij het ISCC Plus of REDcert² geïmplementeerd. ISCC Plus is een internationaal onafhankelijk certificeringssysteem voor de implementatie van ecologisch, sociaal en economisch duurzame toeleverings- en waardeketens op basis van massabalans. REDcert² biedt certificeringsprogramma’s voor duurzame agrarische grondstoffen voor gebruik in de voedingsmiddelen-/diervoederindustrie.

Beide zijn gelijkwaardig aan FSA 2.1 Silver via SAI. Er wordt gewerkt aan benchmarking met FSA 3.0 Silver. Op onze High Oleic Zonnebloemolie hebben we ook de ISCC Plus op HOSO geïmplementeerd.

Als het om soja gaat, kopen wij Proterra gecertificeerd sojameel. Canadese sojabonencertificeringen zullen beschikbaar zijn voor alle export vanuit Canada vanaf de nieuwe oogst in 2023.

Doelen:
De komende jaren werken wij aan:

 • Zorgen voor respect voor de rechten van werknemers
 • Realiseren van geverifieerde duurzame productie van belangrijke grondstoffen, inclusief bevordering van duurzame landbouw
 • Onze pakketten 100% recyclebaar maken
 • Onze verpakkingen evolueren zodat ze voor 75% uit gerecycleerde materialen bestaan
 • Ervoor zorgen dat 50% van de plastic verpakkingen gemaakt is van gerecyclede of hernieuwbare materialen

De activiteiten van Sonneveld bevinden zich in de transitie naar duurzame productie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Een duurzaam energiesysteem begint met het verminderen en hergebruiken van energie en daarna het omzetten van resterende bronnen. We volgen een gestructureerde aanpak voor onze scope 1 & 2-emissies (zoals stationaire verbranding en elektriciteit). We geven prioriteit aan het verminderen en hergebruiken van onze energie, waarna we kijken naar alle mogelijkheden om energie te vernieuwen, energie om te zetten naar andere bronnen en/of te compenseren (via emissierechten, certificaten of compensaties). Voor scope 3 richten we ons sterk op het verminderen van verspilling (scope 3) in alle activiteiten, voornamelijk gedreven door de motor van continue verbetering.

Prestaties:
We hebben de afgelopen jaren al een aantal successen geboekt en zullen dat de komende jaren blijven doen. In 2021 hebben we bijvoorbeeld de verlichtingsvoorzieningen in alle fabrieken veranderd naar LED, wat een flinke reductie in het energieverbruik tot gevolg heeft gehad. In 2023 vernieuwen we de isolatie van het fabrieksdak en is er al een substantiële reductie van afval (in procesmiddelen, grondstoffen en eindproducten) gerealiseerd. Volgend jaar zullen alle bedrijven hun elektriciteit laten verlopen via waterkrachtcertificaten (in termen van compensatie) en zullen we investeren in warmteregeneratie in alle fabrieken (hergebruik).

Doelen:
Om te blijven werken aan onze betrokkenheid bij het milieu en onze inspanningen te verbeteren, hebben we onszelf verschillende doelen gesteld. Door het gebruik van EBIC-enzymtechnologie werken we in de bakkerijketen samen om de verspilling van brood met 30% te verminderen in samenwerking met Advocatisch en Hoger Onderwijs, het Bakkerij Snoep Centrum in Leeuwarden en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. . Verder zijn onze scopes tot 2030:

Toepassingsgebied 1 & 2

63% vermindering van de uitstoot van klimaatgassen
60% energie uit hernieuwbare bronnen

Toepassingsgebied 3

29% reductie in scope 3-emissies.
50% minder afval

Met zijn allen, moeten we zorg dragen voor onze aarde en alles erop. Wij zijn rentmeesters van deze aarde. Het is onze verantwoordelijkheid als mens en als bedrijf om mensenlevens te respecteren en te beschermen. Wij willen een goede werkplek zijn voor onze medewerkers en een goede buur in de samenleving. Zorg voor onze mensen en de samenleving gaat over het bouwen van een sterk, veerkrachtig bedrijf, het beheersen van risico’s en het maken van een verschil dat er echt toe doet in het leven van mensen. We koesteren een cultuur van veiligheid, gezondheid, integriteit, respect en inclusiviteit.

Prestaties:
Er is een goede mate van betrokkenheid; tot 80% werd gemeten in ons laatste medewerkersonderzoek. Alle afdelingen hebben een vervolgplan ontwikkeld en geïmplementeerd. Het is ons doel om de diversiteit en inclusiviteit te vergroten door middel van levensfasebewust personeelsbeleid, een betere genderbalans binnen de gehele Sonneveld-groep, maar ook in leidinggevende posities en gelijke beloning. Ook streven wij ernaar om minder ongevallen in het bedrijf te hebben.

Doelen:

 • Volledige implementatie van het verantwoordelijke werkgevers- en mensenrechtenbeleid van Orkla.
 • Alle medewerkers nemen deel aan ons People Dialogue Programma; zij krijgen en geven feedback en krijgen de kans zichzelf te ontwikkelen.
 • We stellen EHS-prestatienormen veilig door leiders en medewerkers te betrekken bij EHS-audits, gedragstrainingen en praktische e-learning modules op de werkplek.
 • Volledige implementatie van het compliance programma en het risicomonitoringsysteem om de integriteit te garanderen, met behulp van herhaalde training over gedragscode, gegevens en privacy-bescherming en anti-corruptie.
 • We nemen deel aan externe netwerken en samenwerkingsprojecten om duurzame verandering te bewerkstelligen.

Onze deelname aan duurzaamheidsnetwerken

CO2-voetafdruk tool Sonneveld

Hoe duurzaam zijn jouw activiteiten? Dit is een urgent onderwerp en we krijgen steeds meer vragen hierover. Tegenwoordig ondernemen bakkerijen proactief stappen of worden ze gevraagd inzicht te geven in hoe duurzaam hun activiteiten zijn in relatie tot hun CO2-voetafdruk.

Wij kunnen bakkerijen helpen bij het berekenen van hun ecologische voetafdruk voor producten gemaakt met Sonneveld-ingrediënten. We kunnen inzichten en gedetailleerde informatie geven over de grondstoffen in onze producten met betrekking tot de CO2-voetafdruk. Goedgekeurd volgens strikte formules.

Het is gebaseerd op gevalideerde gegevens van het Zweedse Onderzoeksinstituut (RISE). Vraag uw contactpersoon bij Sonneveld gerust naar deze inzichten en de mogelijkheden voor uw bakkerij. Hieronder vindt u een voorbeeld van een CO2-voetafdruk Sonneveld-specificatie.

CSR Rapport/MVO Verslag

Vanaf volgend jaar zal Sonneveld zich inzetten voor de presentatie van een MVO-verslag. Voor nu verwijzen wij naar de MVO-rapporten van ons moederbedrijf Orkla.