Search

Bake Five en Sonneveld gaan samen het gesprek aan op het gebied van certificering en duurzaamheid

Ieder jaar komen de kwaliteitsmanagers van diverse Bake Five bakkerijen en Sonneveld bij elkaar, om te spreken over actuele ontwikkelingen die in de markt en in de bakkerij spelen. Daarbij is het gezamenlijke doel om iedereen binnen de bakkerij-keten te stimuleren om samen voor duurzaam te gaan. Net als vorig jaar, stond de dag in het teken van duurzaamheid met dit keer als centraal thema het onderwerp 'certificering' in de breedste zin van het woord.

Tijdens deze dag namen diverse sprekers en experts op het gebied van certificering het woord. Onderwerpen zoals het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid, duurzame ketens, internationale certificeringen, traceerbaarheid en mensenrechten passeerden de revue.

Sanne de Jong, Manager QESH bij Sonneveld, trapte de dag als eerste spreker af: “Samen met onze partners en klanten, voeren we veelvuldig gesprekken over duurzaamheid. Steeds vaker komt ook het onderwerp certificering langs, waarbij we veel vragen krijgen. Er zijn veel type certificaten beschikbaar. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag meer inzicht geven in welke verschillende soorten certificaten er zijn, wat houden de certificaten in en ook hoe je ze als organisatie kunt behalen. Vandaag zijn er verschillende partijen aanwezig, waaronder Jumbo Supermarkten, Bake Five en Sonneveld. Met deze dag willen we samen stappen ondernemen om in de bakkerijketen, van leverancier tot bakkerij en klant, te verduurzamen.”

Voorbeeld certificering voor milieumanagement die de basis legt voor milieumanagement als onderdeel van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat is een duurzaamheidscertificaat en waarom zetten organisaties daarop in?

Een duurzaamheidscertificaat is feitelijk een schriftelijke verklaring, waarin staat dat een product, proces, persoon , systeem of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Duurzaamheidscertificering is een manier voor bedrijven, organisaties en producten om aan te tonen dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld ecologische en sociaal verantwoorde praktijken. Het doel van duurzaamheidscertificering is natuurlijk het verduurzamen van de wereld. Het certificaat bewijst dat de eigenaar ervan voldoet aan de duurzame normen en eisen die vanuit het certificaat gesteld worden. Bijkomend voordeel is dat men aan klanten kan laten zien dat de organisatie duurzaam onderneemt. Certificeringen kunnen zekerheid bieden dat de producten zijn geproduceerd op een manier die onder meer negatieve effecten op het milieu minimaliseert en het welzijn van werknemers en gemeenschappen ondersteunt. Naleving van certificaten wordt veelal via audits gedaan, door een onafhankelijke derde partij.

Internationale certificering en ontwikkelingen

Ruth de Jong, Adviseur Sustainable Agro-Food Chains, en Tijmen de Vries, beide werkzaam bij Schuttelaar en Partners, gingen tijdens hun sessie in op internationale ketens en certificering. Ruth de Jong legde uit: “Met het globaliseren, is internationale handel is niet meer weg te denken. Dit geldt ook voor de bakkerijsector. Internationale handel brengt niet alleen voordelen met zich mee, zoals groei en innovatie, maar ook zorgen over de impact van deze ketens. Denk aan milieuschade, mensenrechten, vervuiling, ontbossing en verlies van biodiversiteit. Om deze negatieve impact aan te pakken, zijn er duurzame initiatieven opgezet om de waardeketens te verduurzamen. Certificeringen zijn dynamisch en kunnen sneller inspelen op veranderingen dan dat wetten dat kunnen, maar tegelijkertijd spelen overheden een belangrijke rol en moeten zij duurzaamheid stimuleren.”

“Certificeringen bewegen mee met de markt. Door de jaren heen zien we dat er een bredere duurzaamheidsagenda is ontstaan, waarbij meer aandacht wordt besteed aan leefbaar loon (red. leefbaar loon wil zeggen de hoeveelheid nettoloon die nodig is om een gezin te voorzien in universele basisbehoeften zoals voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en andere essentiële behoeften) en milieu. Het is een misverstand dat in Europa alles goed geregeld is. Denk maar aan de schrijnende verhalen over de tomatenindustrie in Italië. Daarom gaat er in de komende jaren in de Europese Unie veel gebeuren op het gebied van wetgeving. Er komt veel wetgeving aan op het gebied van ketenverantwoordelijkheid (CSDDD), ontbossing (EUDR) en verslaglegging (CSRD) die alle bedrijven verantwoordelijkheid voor acties op het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt om een proactieve houding en aanvullende maatregelen vanuit bedrijven,” vulde Tijmen de Vries aan.

Certificering is een ontzettend belangrijke stap om de transitie naar een duurzame en gezonde waardeketen. Het is onze missie om bedrijven daarbij te helpen en een betekenisvolle dialoog tussen ketenpartners op gang te brengen.

Verduurzamen binnen Bake Five

Renee Pater, vierde generatie Amarant Bakkers en directeur HR en MVO, nam het publiek mee in de stappen die Bake Five zet om te verduurzamen. “Binnen Bake Five nemen we concrete stappen, waarbij we het belang van verduurzamen onderstrepen. Waar de ene bakkerij bezig is met het reduceren van CO2-uitstoot, zet de ander in op warmteterugwinning. Ook ontwikkelen we een lange termijn duurzaamheidsbeleid. Centraal hierbij staat het verduurzamen van onze producten en verpakkingen, waarbij we ook focussen op investeren op duurzame landbouw, inzetten op anti-verspilling (denk aan het verminderen van retourstromen), milieu (zoals energieverbruik en transport) en sociale aspecten (waaronder training van medewerkers en aandacht voor goede doelen). Met name op het gebied van duurzame landbouw valt enorme winst te behalen!” aldus Renee Pater.

Met hoe meer mensen we samenwerken, des te meer we samen kunnen bereiken.
Laten we samen bakken aan een betere wereld!

Ook Jumbo Supermarkten wil verduurzamen binnen de keten

Retailers zetten voortdurend stappen om hun activiteiten te verduurzamen, zo ook Jumbo Supermarkten. Het team van Jumbo stelt zich daarbij de vraag hoe zij ieder persoon, van inkoper tot assortimentsmanager, kunnen inspireren om andere keuzes te maken en in te zetten op duurzaamheid. Vanuit Jumbo waren Manouk van Zoggel, kwaliteitsmanager bij Jumbo, en Daniek Ehrismann, Sustainability Advisor bij Jumbo, aanwezig om vanuit Jumbo een en ander toe te lichten. Manouk: “We zetten bij Jumbo in op lekkere en gezonde producten en recepten. Zo wordt ons eigen huismerk steeds gezonder. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten hebben we aandacht voor mens, dier en natuur.” Daniek: “Daarbij zetten we ook in op het verminderen van plastic, zo zit onze nieuwe broodlijn ‘Broodgeluk’ in een nieuwe, dunnere plastic zak.”

Stap voor stap verduurzamen is wat telt. Je kunt niet alles tegelijk en dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je transparant bent in waar je naar toe gaat en hoe je dat doet.

Wirwar aan duurzaamheidscertificaten

Eerik Schipper, Accountmanager bij Control Union, en Bjorn Broekman (Account & Project manager bij Peterson) gaven duiding in hun sessie over de wirwar aan duurzaamheidscertificaten. Bjorn vertelde: “Veel bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Er is een wirwar ontstaan aan allerlei standaarden en certificaten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het inkopen van soja. Daarom zijn er diverse producentenorganisaties die richtlijnen hebben opgesteld, zoals bijvoorbeeld de FEFAC Soy Sourcing Guidelines. Deze richtlijnen vormen een benchmark uit op bestaande uit schema’s en beoordelen deze onafhankelijk op kwaliteit en volledigheid. Deze richtlijnen helpen organisaties het juiste certificaat te kiezen.” “Daarin zorgt Control Union voor audits en werken wij samen met Peterson in deze. Dat zijn zeer intensieve audits, waar we de fysieke plantage bezoeken en medewerkers interviewen. Pas nadat aan alle voorwaarden is voldaan, verlenen of verlengen we het certificaat,” lichtte Eerik toe.

Het Rainforest Alliance keurmerk was een van de genodigden om te vertellen over sociale thema’s zoals leefbaar inkomen en leefbaar loon. Siria Ritzheim, Senior Customer Success Officer, en Savon van den Berk, Customer Success Officer, duidden dat er vanuit de alliantie ingezet wordt op preventie, controle en herstelmaatregelen. Rainforest Alliance zet hier niet alleen in op milieu en natuur, maar juist ook op mensen. Siria en Savon legden uit dat Rainforest Alliance een traceerbaarheidsprogramma aan het ontwikkelen is, met als doel het traceren van producten van de boerderij tot merkeigenaar. Volgens hen is het essentieel voor het certificeringsprogramma om transparant te zijn en de productstroom in de keten visueel zichtbaar te maken.

Duurzaamheid is ook… Mensenrechten en arbeid

Als laatste spreker was het de beurt aan Annie Calisal-Alting, duurzaamheidsadviseur bij Factor Delta. Tijdens haar sessie, vertelde ze over mensenrechten op de werkvloer en discriminatie. Annie duidde aan dat dit ook in Nederland nog voor verbetering vatbaar is: “Mensenrechten zijn van effect op welzijn (fysiek, emotioneel, mentaal) en vormen de basis voor een humanere samenleving. In de bakkerijsector zijn er grote verschillen in bedrijfscultuur, werkdruk en gedragingen. Zorg voor een gedragscode, klachtenregeling en stel een vertrouwenspersoon aan. Wanneer je meldingen ontvangt, is het erg belangrijk om hier aandacht aan te besteden en actie te ondernemen. Je moet zo denken: Het is nooit maar één geval of situatie geweest. Het zijn er altijd meer. Laten we samen focussen op wat we kunnen veranderen en ons inzetten op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.”

Laten we samen focussen op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Toon ethisch leiderschap en wees proactief. Iedereen kan een bijdrage leveren!

Samen gaan we voor duurzaam

Het was een interessant evenement waarin verschillende partijen samen naar elkaar hebben uitgesproken open te staan voor samenwerking. Het gesprek om partnerschappen in de (nabije) toekomst is wederom op gang gebracht en daarmee de drang om nog meer met duurzaamheid en certificeringen aan de slag te gaan.

Sanne sloot de dag af met een woord van dank: “Iedereen bedankt voor de aandacht en interessante gesprekken. Na vandaag stellen we onszelf vaker de vraag: ‘wat past het beste in onze keten, waar kunnen we ons hard voor maken en hoe kunnen we dat overdragen aan onze stakeholders en onze klanten?’ Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen.” Renee Pater knikte instemmend: “Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk. We willen als Bake Five vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. We kunnen dat niet als bakker alleen, of als leverancier alleen, of als klant alleen. We moeten echt met elkaar gaan samenwerken om op de lange termijn impact te maken. Dan kunnen we samen bakken aan een betere wereld!”

Delen